Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novela občanského zákoníku účinná od 28.2.2017

30. 4. 2017

1/ Novelizace ust. § 441 definitivně postavila najisto, že udělení plné moci jiné osobě k zastupování při sepsání notářského zápisu (občanský zákoník užívá širší pojem „veřejná listina“) postačí, pokud se tak učiníme plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Je tak přímo v právním předpise definitivně postaveno najisto, že není povinností plnou moc k sepsání notářského zápisu udělit zas formou notářského zápisu. 
2/ Ve smyslu ust. § 921 může oprávněná osoba po tom, kdo je povinen platit výživné a je v prodlení,  požadovat zaplacení úroku z prodlení. Jde nesporně užitečné ustanovení, avšak placení úroku z dlužného výživného se nestalo povinností dlužníka, jak by se dalo legitimně očekávat, ale oprávněná osoba, jestliže jej chce obdržet, o úrok musí požádat. V případech, kdy nedochází k placení výživného, jde mnohdy o situaci, kdy se buď sama oprávněná osoba nebo její zákonný zástupce povinného obává. Této skupině nové ustanovení ochranu neposkytne, neboť si o svá práva nepožádá.