Jdi na obsah Jdi na menu
 


Cena služeb

Cena advokátních služeb se řídí vyhl. Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v účinném znění. V převážné většině případů pracujeme na bázi smluvní odměny v částce 2 700 - 4 000 Kč + 21% DPH za hodinu právní služby v závislosti na složitosti a hodnotě případu a užívání cizího jazyka. 

Soudem nařízené první setkání s mediátorem představuje pro každou ze stran sporu náklad ve výši 200 Kč +21% DPH za započatou hodinu setkání.

Mediace v opatrovnických a spotřebitelských konfliktech představuje pro každou ze stran náklad ve výši 1 300 Kč + 21% DPH za hodinu jednání. V případě jednání v anglickém jazyce je cena služby pro každou ze stran  1 400 Kč + 21% DPH za hodinu jednání. Výživné zletilého dítěte 1 400 Kč + DPH za jednu hodinu jednání pro každou ze stran. V případě jednání v anglickém jazyce je cena služby pro každou ze stran 1500 Kč + 21% DPH za hodinu jednání. 

Mediace v občanskoprávních a pracovněprávních sporech představuje pro každou ze stran náklad ve výši 1 400  - 2 200 Kč + 21% DPH za hodinu jednání podle složitosti a hodnoty případu.

Cena mediačního jednání v podnikatelských sporech a ve sporech v souvislosti a autorskými a průmyslovými právy, IT představuje pro každou stranu jednání částku 1 700  - 2 500 Kč + 21 % DPH za hodinu jednání podle složitosti a hodnoty případu.

Uvedené ceny jsou platné od 7. 12. 2022