Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mediace

Chcete-li se aktivně postarat o záležitosti, vyřešit rodinné konflikty, vztahy se svými obchodními partnery, zaměstnanci, třetími stranami, s nimiž jste se z jakéhokoli důvodu dostali do sporu, jde o praktický způsob řešení vaší záležitosti, který šetří čas - nemusíte čekat, až váš spor přijde na pořad jednání soudu, až bude doručeno, až budou opraveny písařské chyby, atd., šetří finanční prostředky, zachovává do budoucna vztahy mezi stranami. Jedná se o neformální, transparentní způsob řešení sporu, jehož se všechny strany účastí dobrovolně.

Za účasti a s pomocí nezávislého vyškoleného odborníka – mediátora strany u jednacího stolu aktivně hledají a nalézají řešení svého sporu. Jednání je neveřejné a ústní. Strany nesepisují žádné návrhy, pouze se sejdou u jednacího stolu. Výsledná mediační dohoda je vždy písemná. Podle okolností a zájmů stran může být předložena ke schválení soudu. Získá tak vykonatelnost.

Zájemcům, kteří nebyli a nejsou klienty naší advokátní kanceláře, můžeme nabídnout službu nezávislého a nestranného mediátora, neboť Anna je vyškolenou a dnes již podle zákona odzkoušenou mediátorkou. Pracuje v češtině a angličtině. Po dohodě o službě strany s mediátorkou uzavřou smlouvu o provedení mediace, v níž strany dohodnou konkrétní podmínky poskytnutí služby. Jednání probíhají v cca tříhodinových blocích. Optimálním výsledkem procesu je sepsání závěrečné mediační dohody. 

Pokud je náš klient pozván do mediačního řízení a bude se cítit bezpečněji, pokud bude mít po boku  zkušeného advokáta znalého mediačního procesu, je Anna  jej doprovodit.

Cítí-li se však naši současní či bývalí klienti bezpečněji, jestliže se na aktivním řešení jejich sporů mimosoudní cestou, aby se Anna na řešení jejich sporu primárně účastnila jako zkušená advokátka, pak je správnou cestou řešení jejich sporu pomocí metody Collaborative Law/Collaborative Practice/práva spolupráce, kde i druhou stranu sporu bude zastupovat advokát praktikující metodu collaborative law – www.collaborativelaw.cz, www.esi-eu.cz , www.collaborativelaw.us

 

 

Rubriky