Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mediace

Za pomoci mediace a s podporou dobrého mediátora se aktivně postaráte o své záležitosti, a to ať již vztahy se svými obchodními partnery, zaměstnanci, třetími stranami, s nimiž jste se z jakéhokoli důvodu dostali do sporu, nebo o své rodinné záležitosti. Jde o praktický způsob řešení konfliktů, který šetří čas - nemusíte čekat, až váš spor přijde na pořad jednání soudu, termín jednání si s mediátorem dohodnete. Mediace šetří finanční prostředky. Zachovává do budoucna vztahy mezi stranami. Jedná se o neformální, transparentní způsob řešení sporu, jehož se všechny strany účastní dobrovolně.

Za účasti a s pomocí nezávislého vyškoleného odborníka – mediátora budete u jednacího stolu aktivně hledat a nalézat řešení svého konfliktu. Jednání je neveřejné a je ústní. Strany nesepisují žádné návrhy.  Mediátor dbá na vyváženost jednání, je na stranách nezávislý a nestranný. Výsledná mediační dohoda je vždy písemná. Podle okolností a zájmů stran může být předložena ke schválení soudu, čímž získá pro některé spory důležitou vykonatelnost.

Zájemcům, kteří nebyli a nejsou klienty naší advokátní kanceláře, může Anna nabídnout službu zapsané mediátorky. Pracuje v češtině a angličtině. Po dohodě o službě strany s mediátorkou uzavřou smlouvu o provedení mediace, v níž dohodnou konkrétní podmínky poskytnutí služby. Jednání probíhají v cca tříhodinových blocích. Optimálním výsledkem procesu je sepsání závěrečné mediační dohody. 

Pokud je náš klient druhou stranou pozván do mediace a bude se cítit bezpečněji, pokud bude mít po boku zkušenou advokátku znalou mediačního procesu, Anna jej může doprovodit.

Cítí-li se však naši současní či bývalí klienti bezpečněji, jestliže se na aktivním řešení jejich sporů mimosoudní cestou přímo podílí zkušená advokátka, pak je správnou cestou řešení jejich sporu pomocí metody Collaborative Law/Collaborative Practice/práva spolupráce, kde i druhou stranu sporu bude zastupovat advokát praktikující metodu collaborative law – www.collaborativelaw.cz, www.esi-eu.cz , www.collaborativelaw.us

 

 

Rubriky