Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novinky

Příspěvky

Nejzásadnější novelizace zákoníku práce od roku 2006

17. 11. 2011

 

Odpovědnost manažerů za podání insolvenčního návrhu

1. 4. 2012

  Dnem 31.12.2011 skončilo dočasné zmírnění povinnosti k podání insolvenčního návrhu nastavené zák. č. 217/2009 Sb. Od 1. ledna 2012 dopadá na manažery společnosti nepřenosná povinnost podat insolvenční návrh i v případě skrytého - nikoli tedy pouze zjevného - úpadku podnikatele, u něhož působí na manažerské pozici.

 

Právo zaměstnance určit si nástup dovolené

12. 6. 2012

 Velká novela zákoníku práce zákonem č.365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012, přinesla i změnu pravidel pro čerpání dovolené. Jedno z významných pravidel se stane aktuálním, nezareaguje-li zaměstnavatel včas, tj. do 30.6.2012. Pokud zaměstnanci po 30.6.2012 stále ještě zbývá nevyčerpaná a převedená dovolená za rok 2011 nebo dokonce převedená nevyčerpaná dovolená přesahující výměru 4 týdnů z roku 2010, a zaměstnavatel mu neurčí její nástup a čerpání do 30.6.2012, od 1.7.2012 si nástup této nedočerpané dovolené může určit zaměstnanec sám.

 

Možnost získat zpět přiznanou a zaplacenou DPH z neuhrazených faktur

6. 3. 2016

Pokud má věřitel za dlužníkem v úpadku pohledávku, která vznikla nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění věřitele opravňuje, aby provedl opravu výše DPH na výstupu z hodnoty soudem zjištěné pohledávky, jestliže byl soudem prohlášen úpadek dlužníka. K využití tohoto oprávnění musí být splněny následující podmínky:

 

Ukončení dohody o provedení práce

8. 3. 2016

Stále se opakuje dotaz, zda je možné zrušit dohodu o provedení práce před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, nebo před ukončením sjednaných prací.

 

Novela občanského zákoníku účinná od 28.2.2017

30. 4. 2017

Část novely občanského zákoníku účinná od 28.2.2017 mimo jiné přinesla tato ustanovení, která jsou podstatná pro pracovní i soukromý život: