Jdi na obsah Jdi na menu
 


JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka| mediátorka

 

img_7988_pp--618x800---2-.jpg advokátka  č. reg. ČAK 7876, zapsaná mediátorka č. reg. Msp  038, IČ 64934985

 Anna se v rámci své 26leté advokátní praxe specializuje se na občanské  právo (právo obchodních korporací, závazkové právo, převody nemovitostí, rodinné právo), na pracovní právo.

Poskytuje právní službu v češtině a angličtině. Z angličtiny  složila státní zkoušku pro překladatele, na PF UK absolvovala nástavbu pro překladatele v oboru právo, dále specializovaný kurz právnické angličtiny na British Council.

Specifickou částí Anniných dovedností tvoří poskytování pomoci v oblasti mimosoudního řešení sporů, a to jak cestou mediace, tak metodou collaborative law/práva spolupráce

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy - státní závěrečná  a rigorózní zkouška

Nottingham Trent University, GB na akreditované  B.I.B.S., a.s. v Brně  - LLM program České obchodní právo v kontextu EU.

Vzdělání v oblasti mimosoudního řešení sporů - Kurz mediace pořádaný Českou advokátní komorou a Bruselskou advokátní komorou v roce 2011 včetně nástavby Business Mediation a Negotiation Skills

Členství v profesních organizacích a sdruženích:

Česká advokátní komora

  • místopředsedkyně Sekce mimosoudního řešení sporů
  • místopředsedkyně Sekce rodinného práva 
  • členka  Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy  

viceprezidentka Unie rodinných advokátů, z.s. Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání - členka Kolegia expertů  

 Česká asociace právniček                                                                          

Global Collaborative Law Council, European Collaborative Practice Network

Ostatní:

spoluorganizování konference Mimosoudní řešení sporů 2010 na VŠFS, říjen 2010

od prosince 2010 do ledna 2020 působila jako externí vyučující na Fakultě práva VŠFS, kde vyučovala v angličtině

2012-2015  přednášela na ČAK pro koncipienty o metodě Collaborative Law/právu spolupráce

od 10.10.2012  zkušební komisařka pro zkoušky mediátorů v oboru mediace na ČAK a Ministerstvu spravedlnosti

od 10.1.2013  předsedkyně zkušební komise pro zkoušky mediátorů v oboru mediace na ČAK a Ministerstvu spravedlnosti

od 10.6.2013 zkušební komisařka a předsedkyně zkušební komise pro zkoušky mediátorů v oboru rodinná mediace na ČAK a Ministerstvu spravedlnosti

Anna složila  státní zkoušku z ruštiny, vzdělává se ve francouzštině, hovoří polsky - v těchto jazycích však neposkytuje právní služby

Odborné články:

Jansta, M, Márová, A., Musalová, D, Hrabánková, V: Aktuální otázky práva ČR a EU 2008, Zaměstnávání cizinců před a po vstupu do EU. Ostrava 2008: Key Publishing s.37

Márová, A: Aktuální otázky práva ČR a EU, Leniency programy, Ostrava 2008: Key Publishing  

Márová, A: Právo pro právní teorii a praxi 1/2009 - Prokura – komparace v základních kodexech práva platných na území ČR od účinnosti zákona č. 1/1863 ř.z. do současnosti ústav a právní vědy, o.p.s., s. 35, ISSN 1802-9116