Jdi na obsah Jdi na menu
 


JUDr. Anna Márová, LLM, advokátka| mediátorka

 

img_7988_pp--618x800---2-.jpg advokátka  č. reg. ČAK 7876, zapsaná mediátorka č. reg. Msp  038, IČ 64934985

 V rámci své 28leté advokátní praxe se specializuji na občanské  právo (právo obchodních  korporací, závazkové právo, převody nemovitostí a na právo rodinné), na pracovní právo.

Poskytuji služby v češtině a angličtině. Z angličtiny jsem složila státní zkoušku pro překladatele, absolvovala jsem na PF UK  nástavbu pro překladatele v oboru právo, dále specializovaný kurz právnické angličtiny na British Council.

Poskytuji pomoci v oblasti mimosoudního řešení sporů, a to jak cestou mediace, tak metodou collaborative law/práva spolupráce

Vzdělání:

Právnická fakulta Univerzity Karlovy - státní závěrečná  a rigorózní zkouška

Nottingham Trent University, GB na akreditované  B.I.B.S., a.s. v Brně  - LLM program České obchodní právo v kontextu EU.

Vzdělání v oblasti mimosoudního řešení sporů - Kurz mediace pořádaný Českou advokátní komorou a Bruselskou advokátní komorou v roce 2011 včetně nástavby Business Mediation a Negotiation Skills

Členství v profesních organizacích a sdruženích:

Česká advokátní komora

  • místopředsedkyně, od roku 2024 předsedkyně Sekce mimosoudního řešení sporů
  • místopředsedkyně Sekce rodinného práva 
  • členka  Sekce pro právo EU, mezinárodní právo a mezinárodní vztahy  

viceprezidentka Unie rodinných advokátů, z.s. 

členka kolegia expertů Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání  

Česká asociace právniček                                                                          

Ostatní:

spoluorganizování konference Mimosoudní řešení sporů 2010 na VŠFS, říjen 2010

od prosince 2010 do ledna 2020  externí vyučující na Fakultě práva VŠFS, výuka v angličtině

2012-2015  přednášky na ČAK pro koncipienty o metodě Collaborative Law/právu spolupráce

od 10. 0. 2012  zkušební komisařka pro zkoušky mediátorů v oboru mediace na ČAK a Ministerstvu spravedlnosti

od 10. 1. 2013  předsedkyně zkušební komise pro zkoušky mediátorů v oboru mediace na ČAK a Ministerstvu spravedlnosti

od 10. 6. 2013 zkušební komisařka a předsedkyně zkušební komise pro zkoušky mediátorů v oboru rodinná mediace na ČAK a Ministerstvu spravedlnosti

2017-2019 - členka šestičlenné pracovní skupiny pro oblast mediace Rady Evropy (Council of Europe) GT-CEPEJ-MED, nyní kontaktní osoba 

Složila  jsem státní zkoušku z ruštiny, vzdělávám se ve francouzštině, mám ráda polštinu - v těchto jazycích však neposkytuji právní služby

Odborné články:

Jansta, M, Márová, A., Musalová, D, Hrabánková, V: Aktuální otázky práva ČR a EU 2008, Zaměstnávání cizinců před a po vstupu do EU. Ostrava 2008: Key Publishing s.37

Márová, A: Aktuální otázky práva ČR a EU, Leniency programy, Ostrava 2008: Key Publishing  

Márová, A: Právo pro právní teorii a praxi 1/2009 - Prokura – komparace v základních kodexech práva platných na území ČR od účinnosti zákona č. 1/1863 ř.z. do současnosti ústav a právní vědy, o.p.s., s. 35, ISSN 1802-9116

Holá, L, Urbanová, M. a kolektiv: Právní a sociální aspekty mediace v České republice, příspěvek  První nařízené setkání s mediátorem - nedílná součást českého právního řádu, s.93, Wolters Kluwer 2020, ISBN 978-80-7598-719-8