Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdy vstoupit do mediace

Chcete-li se aktivně a účinně postarat o svá práva, ať jsou to vztahy rodinné nebo vztahy s vašimi obchodními partnery, zaměstnanci, třetími stranami, s nimiž jste se z jakéhokoli důvodu dostali do konfliktu nebo jste už dokonce ve fázi soudního sporu, mediace je praktický způsob řešení vaší záležitosti šetřící váš čas. Nemusíte čekat, až váš spor přijde na pořad jednání soudu, až bude doručeno, až proběhnou lhůty na opravné prostředky, až proběhnou všechny fáze řádných a mimořádných opravných prostředků, až... Získáte oboustranně výhodně řešení pro všechny zúčastněné, které vám přinese stabilitu, tím prostor pro klid a prosperitu. Mediace šetří finanční prostředky, zachovává do budoucna vztahy mezi stranami. Jedná se o neformální, transparentní, neveřejný způsob řešení sporu, jehož se všechny strany účastní dobrovolně. Za strany zásadně nejednají právní zástupci, neboť primárně nejde o hledání právního řešení, ale hledáme optimální průmět zájmů a potřeb stran samých.

Za účasti a s pomocí nezávislého vyškoleného odborníka – mediátora strany u jednacího stolu aktivně hledají a nalézají řešení svého konfliktu. Jednání je ústní. Strany nesepisují žádné návrhy, pouze se sejdou se u jednacího stolu tváří v tvář. V procesu jsou optimálně pouze dva písemné dokumenty: smlouva o provedení mediace, jíž je mediace zahájena, a výsledná mediační dohoda. Dohoda může být podle potřeb stran zčásti včleněna do notářského zápisu, rozhodčího nálezu o schválení smíru, nebo soudního rozhodnutí o schválení smíru, získá tak vykonatelnost. Je-li dobře postavena, vykonatelnost začasté nepotřebuje, protože strany si dohodly řešení, za kterým si stojí a chtějí jej.

Zapsaný mediátor je ze zákona vázán mlčenlivostí o průběhu jednání, nemůže být ve věci slyšen před jiným orgánem jako svědek, strany jsou k ní zavazovány ve smlouvě o provedení mediace.

Mediace je typicky volena jako způsob řešení rodinných konfliktů, partnerských, mezigeneračních, příbuzenských, řešení obchodních a podnikatelských sporů (přeshraniční spory, nejasné pohledávky, spory ohledně průmyslového vlastnictví, spory uvnitř struktury společností), pracovněprávních sporů. Její využití se hodí všude tam, kde není zcela jasné, jaký právní řád se při přeshraničních sporech použije, bude k jednání užito více jazyků. Pokud se spory mezi stranami rozkošatily, řeší je na základě navzájem proti sobě směrovaných žalob různé soudy na různých stupních, jsou vedeny pro různé důvody, je pravý čas usednout k jednomu jednacímu stolu a vše vyřešit najednou, přizvat si všechny klíčové osoby, decision makery a ......jednat.........a vyjednat.