Jdi na obsah Jdi na menu
 


Soudem nařízené setkání s mediátorem

Jste účastníkem zahájeného soudního řízení a soud vynesl usnesení, jímž vás  v souladu s ust. § 100 odst. 2 občanského soudního řádu vyzval, abyste se s protistranou bez zbytečného odkladu dohodli na osobě mediátora k uskutečnění prvního nařízeného setkání s mediátorem, jinak vám předseda senátu sám vybere mediátora ze seznamu vedeného ministerstvem spravedlnosti?  Právě jste dostali od soudu obrovskou příležitost za přítomnosti odborníka, jehož profesní schopnosti byly ověřeny státní zkouškou, neformálně a v soukromí řešit a vyřešit svůj konflikt, aniž by se dále eskalovaly vztahy s protistranou. Nepromarněte si ji!

Seznam zapsaných mediátorů naleznete na stránkách www.justice.cz. Jsou v něm zapsáni státní zkouškou ověření mediátoři. U každého zápisu zjistíte směr vzdělání i sídlo mediátora, kde se bude nařízené setkání konat.

Jestliže jako strana soudního sporu obdržíte usnesení o nařízeném setkání s mediátorem, není-li v něm přímo datum setkání, je vaší povinností bez zbytečného odkladu kontaktovat v usnesení uvedeného mediátora a dohodnout si termín setkání. Počítejte s časovým rozsahem prvního setkání do 3 hodin.

Cena tohoto setkání je v souladu s prováděcí vyhláškou k zákonu o mediaci stanovena na částku 400 Kč + DPH za započatou hodinu. Strany ji zásadně hradí jednou polovinou.

Při prvním setkání mediátor stranám poskytne informaci o procesu mediace, odpoví na veškeré dotazy k procesu a vysvětlí, v čem může mediace pomoci v konkrétním, stranami řešeném konfliktu. V mediaci jde zásadně o skutky, fakta, osobní vnímání souvisejících věcí, nikoli právní hodnocení a rozbor sporu. Nařízeného setkání se účastní osobně samy strany. Jejich právní zástupci je pouze doprovázejí, pokud si to strany výslovně přejí.

Nařízené setkání tedy buď skončí podpisem smlouvy o provedení mediace, protože se strany rozhodly s tímto konkrétním mediátorem do mediace vstoupit, má jejich důvěru, nebo strany od mediátora obdrží potvrzení pro soud o tom, že splnily povinnost zúčastnit se setkání. Mohou být dva důvody, proč si strany vyžádají pouze potvrzení o účasti na prvním setkání: nevidí v mediaci řešení pro svou věc, nebo je sice mediace  zaujala, avšak vyhledají si k řešení své věci mediátora, na kterém se společně shodly ať už z důvodů profesních nebo jednoduše osobních. Málokde je tak důležitá důvěra vůči tomu, kdo nás vede, jako v mediaci.  

Mediace sama začíná ve chvíli, kdy strany a mediátor podepíší smlouvu o provedení mediace. V této smlouvě je již dohodnuta konkrétní smluvní cena za službu.